Informacje

PINGPONGOWE MARZENIA Z PSE RECEPTĄ NA ODRODZENIE TENISA STOŁOWEGO

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 ponownie ruszył program „Pingpongowe Marzenia z PSE”

wpisany jest w realizację „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” wdrażanego przez Polski

Związek Tenisa Stołowego.


 

Pingpongowe Marzenia z PSE to program szkoleniowy, adresowany uczniom szkół podstawowych, wspierający ich

rozwój sportowy w ramach bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć tenisa stołowego. Treningi prowadzone są przez

wykwalifikowanych trenerów, którzy w ramach Programu podnoszą swoje kompetencje w czasie szkoleń prowadzonych

przez Pana Jerzego Grycana – byłego trenera kadr narodowych Polski i Australii, autora „Narodowego Programu 

Tenisa Stołowego”, trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym.


 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Polski Związek Tenisa Stołowego wierzą, że za sprawą dodatkowych

zajęć, potencjał medalowy naszych przyszłych reprezentantów znacząco wzrośnie. Kluczowym elementem przyszłych

sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej, jest rozpoczęcie szkolenia zawodników od najmłodszych lat.

Program Pingpongowe Marzenia z PSE wystartował w maju 2018 roku, dotychczas uczestniczyło w nim 70 klubów

sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych. Od początku realizacji Programu przeprowadzono

blisko 20.000 godzin zajęć. W ramach Programu przeszkolono 98 trenerów, na potrzeby realizacji zajęć przekazano

klubom 40 stołów do tenisa stołowego, 160 płotów wygradzających pola gry oraz 1080 piłeczek. Program prowadzony jest

przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki Partnerowi Programu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym

S.A., operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

#pingpongowemarzeniazPSE

 

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego: www.pzts.pl