Regulamin uzupełniający – kalendarze 2016

Regulamin uzupełniający konkursu związanego z aplikacją Superliga – Kalendarze 2016

1. Przedmiotem konkursu jest ściągnięcie aplikacji Table Tennis Superliga LIVE oraz jej ocena i skomentowanie w sklepie Play.
2. Jeżeli użytkownik ma już pobraną aplikację to wystarczy jej ocenienie i skomentowanie.
3. Nagrodą jest 20 kalendarzy Wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego.
4. Nagrodzone zostanie 20 osób spełniających wymogi konkursowe. Zwycięzców wylosuje komisja konkursowa.
5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w osobnym poście na fanpage’u facebook.com/PolskaSuperliga.
6. W celu otrzymania nagrody laureaci zobowiązani są do przesłania swoich danych adresowych na [email protected].
7. Brak dostarczenia danych adresowych w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu skutkuje brakiem możliwości dostarczenia nagrody i rezygnację uczestnika z jej otrzymania.
8. Termin rozpoczęcia konkursu to 20.01.2016, godzina 14:00.
9. Termin zakończenia konkursu to 27.01.2016, godzina 14:00.