prev
next

Regulamin uzupełniający - kalendarze 2016

Regulamin uzupełniający konkursu związanego z aplikacją Superliga - Kalendarze 2016

 

1. Przedmiotem konkursu jest ściągnięcie aplikacji Table Tennis Superliga LIVE oraz jej ocena i skomentowanie w sklepie Play.

2. Jeżeli użytkownik ma już pobraną aplikację to wystarczy jej ocenienie i skomentowanie.

3. Nagrodą jest 20 kalendarzy Wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego.

4. Nagrodzone zostanie 20 osób spełniających wymogi konkursowe. Zwycięzców wylosuje komisja konkursowa.

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w osobnym poście na fanpage’u facebook.com/PolskaSuperliga.

6. W celu otrzymania nagrody laureaci zobowiązani są do przesłania swoich danych adresowych na [email protected].

7. Brak dostarczenia danych adresowych w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu skutkuje brakiem możliwości dostarczenia nagrody i rezygnację uczestnika z jej otrzymania.

8. Termin rozpoczęcia konkursu to 20.01.2016, godzina 14:00.

9. Termin zakończenia konkursu to 27.01.2016, godzina 14:00.