prev
  • 09 Kwi
    16:00
  • 11 Kwi
    18:00
  • 23 Maj
    15:00
next

Regulamin - konkursy Facebook

Regulamin ogólny konkursów organizowanych przez Polską Superligę Tenisa Stołowego Sp. z o.o. w portalu Facebook.com

1.       Organizatorem konkursów jest Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 24

2.       Regulamin dotyczy konkursów i promocji w serwisie Facebook.com na fanpage’u dostępnym pod adresem http://facebook.com/polskasuperliga

3.       Konkursy prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się postanowieniom regulaminu konkursów i wyraża zgodę na ich treść.

4.       Konkursy nie są w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez serwis Facebook ani z nim związane.

5.       Serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za konkursy przez każdego z Uczestników.

6.       Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji każdego konkursu, a po jego zakończeniu zostają usunięte z bazy organizatora, tworzą tzw. zbiór doraźny, który nie podlega zgłoszeniu do GIODO.

7.       W konkursie może wziąć udział każda osoba, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Wysyłka nagród odbywa się tylko na terenie Polski, po przekazaniu adresu wysyłki.

8.       Uczestnik konkursu zezwala na publikację stworzonego przez niego dzieła poprzez stronę http://facebook.com/polskasuperligaoraz w materiałach podsumowujących konkurs.

9.       Uczestnik konkursu zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wykonanego dzieła. W szczególności, gdy dzieło jest materiałem foto/video i zawiera wizerunki innych osób Uczestnik zaświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody.

10.    Podatek dochodowy, jeśli nagroda nie jest z niego zwolniona jest przeniesiony na Uczestnika, który zwyciężył w konkursie. Uczestnik może zrezygnować z nagrody.

11.    Do każdego konkursu będzie publikowany regulamin uzupełniający, który przedstawi kwestie:

- przedmiot konkursu

- kryteria wyboru zwycięzców

- termin początku oraz końca konkursu

12. Wysyłka nagród będzie odbywać się każdorazowo w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez zwycięzcę (zwycięzców) danych adresowych.