Zarząd

Zarząd

Prezes: Robert Makarewicz

Członkowie zarządu ZKS-u:

1. Cygański Tomasz

2. Korsak Roman - wiceprezes

3. Karp Krzysztof

4. Kaliszuk Krzysztof - wiceprezes

5. Walczak Robert - wiceprezes

6. Sroczyński Paweł