Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o.
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa NIP: 7010217271

KRS 0000350122, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 130.000 PLN

Adres korespondencyjny:
Ul. Mazowiecka 33
85-084 Bydgoszcz

PKO BP SA – 06 1020 1055 0000 9702 0281 6395

Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o. jest spółką założoną 15 września 2009 roku w wyniku umowy pomiędzy klubami tenisa stołowego mężczyzn uczestniczącymi w rozgrywkach najwyższego szczebla – ekstraklasy, które były inicjatorem powołania spółki.

Akcjonariuszami spółki jest 10 klubów najwyższej klasy rozgrywkowej (każdy 7,69% udziału), posiadający ogółem 76,9% udziału spółki; pozostałymi 23,1% udziału dysponuje Polski Związek Tenisa Stołowego.

Podstawowymi celami Polskiej Superligi Tenisa Stołowego sp. z o.o. są:
– Rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w tenisie stołowym;
– Profesjonalizacja rozgrywek na najwyższym szczeblu;
– Promocja rozgrywek – zwiększanie zainteresowania rozgrywkami wśród obecnych i potencjalnych kibiców tenisa stołowego;
– Budowanie dobrego wizerunku dyscypliny;
– Wprowadzanie wysokich standardów obowiązujących w najlepszych ligach i generowanie możliwie największych wpływów dla klubów poprzez m.in. umocnienie pozytywnego wizerunku rozgrywek ekstraklasy oraz wzrostu ich wartości komercyjnej i medialnej.
Polska Superliga Tenisa Stołowego posiada wyłączne prawa medialne i marketingowe do rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego w ramach ekstraklasy tenisa stołowego mężczyzn.

Poza zakresem uprawnień Polskiej Superligi Tenisa Stołowego sp. z o.o. są:
– Prowadzenie rozgrywek ekstraklasy,
– Sprawy dotyczące licencji klubowych i zawodniczych,
– Sprawy dotyczące sędziów,
– Stosunki między klubami uczestniczącymi w rozgrywkach a trenerami i zawodnikami.